Skip to main content

Juridiske oplysninger

Ansvaret for indhold og produktoplysninger vist på denne webside bæres af:

Mercedes-Benz Danmark A/S
Digevej 114
Postboks 130
DK-0900 København C

Telefon: +45 33785656

CVR.nr.: 14815198

 

Udbyder – Mercedes me Connectivity Services
 
Følgende selskab er udbyder af de dele af disse websider, som vedrører de bilrelaterede tjenester fra Mercedes me connect og Mercedes me assist samt disses grundfunktioner (fx login, profil, indbakke, indstillinger, tilknyttede biler):
 
Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstraße 120
D-70372 Stuttgart
Tyskland
Tlf.: +49 7 11 17-0
E-mail: dialog.mb@mercedes-benz.com


Repræsenteret ved direktionen:
Ola Källenius, formand; Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm
Formand for tilsynsrådet:
Bernd Pischetsrieder
 
Handelsregisteret ved Amtsgericht Stuttgart, nr. HRB 762873
 
Momsidentifikationsnummer: DE 32 12 81 763

Databeskyttelsesoplysninger

Ansvarlig i henhold til EUs databeskyttelsesforordning (GDPR) er:

Mercedes-Benz Danmark A/S („Vi“)
Digevej 114
2300 København
Tel: +45 33 78 56 56
Registreringsnummer CVR: 14815198

E-mail: databeskyttelse@daimler.com

 

1. Databeskyttelse

Vi glæder os over dit besøg på vores hjemmesider og din interesse i vores tilbud. Beskyttelse af dine personrelaterede data er et vigtigt anliggende for os. I disse databeskyttelsesretningslinjer forklarer vi, hvordan vi indhenter dine personrelaterede data, hvad vi gør med dem, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag dette foretages, og hvilke rettigheder og krav der er forbundet med dette for dig. Derudover henviser vi til Daimlers databeskyttelsesretningslinje: 

Daimlers databeskyttelsesretningslinje.

Vores oplysninger om databeskyttelse for brug af vores hjemmesider og databeskyttelsesdirektivet for Mercedes-Benz Group AG gælder ikke for dine aktiviteter på hjemmesider for sociale medier eller andre udbydere, som du kan nå via linkene på vores hjemmesider. Du kan finde oplysninger på disse udbyderes hjemmesider om deres databeskyttelsesbestemmelser.
 

2. Indhentning og behandling af dine personoplysninger

a. Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vi bestemte angivelser vedr. den browser og det styresystem, du bruger, dato og klokkeslæt for besøget, adgangsstatus (fx om du kunne fremkalde en hjemmeside eller modtog en fejlmeddelelse), brugen af hjemmesidens funktioner, de søgeord, som du eventuelt har indtastet, den hyppighed, hvormed du fremkalder de enkelte hjemmesider, betegnelsen af de hentede filer, den overførte datamængde, den hjemmeside, fra hvilken du er kommet hen på vores hjemmesider, og den hjemmeside, som du besøger fra vores hjemmesider ved, at du klikker på links på vores hjemmesider eller indtaster et domæne direkte i indtastningsfeltet i det samme faneblad (eller det samme vindue) i din browser, som du har åbnet vores hjemmesider i. Derudover gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager, særligt til forhindring og registrering af angreb på vores hjemmesider eller forsøg på bedrageri, din IP-adresse og navnet på din internetudbyder i syv dage.   

b. Andre personoplysninger gemmer vi kun, hvis du meddeler os disse oplysninger f.eks. inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en chat, en rundspørge, en præmiekonkurrence eller til gennemførelse af en kontrakt, og også i disse tilfælde kun i det omfang det er tilladt som følge af et af dig afgivet samtykke eller efter gældende retsforskrifter (se pkt. 7). Du er hverken lovmæssigt eller kontraktmæssigt forpligtet til at afgive dine personrelaterede data. Det er dog muligt, at visse funktioner på vores hjemmesider afhænger af overdragelsen af personoplysninger. Manglende offentliggørelse af personoplysninger under disse omstændigheder kan medføre, at funktioner ikke er tilgængelige eller begrænsede.
 

3. Anvendelsesformål 

a.  De personrelaterede data, der bliver indhentet ved et besøg på vores hjemmesider, anvender vi til at gøre disse så komfortable for dig som muligt samt til at beskytte vores IT-systemer mod angreb og andre retsstridige handlinger.

b.  Hvis du informerer os om yderligere personoplysninger, f.eks. inden for rammerne af en registrering, en chat, en kontaktformular, en rundspørge, en præmiekonkurrence eller til gennemførelse af en kontrakt, anvender vi disse oplysninger til de nævnte formål, til kundeadministration og – hvis det er nødvendigt – til afvikling og afregning af eventuelle forretningsforløb i det til dette nødvendige omfang.

c. Til yderligere formål (f.eks. visning af personligt tilpasset indhold eller reklame på baggrund af din brugeradfærd) anvender vi og i givet fald udvalgte tredjeparter dine oplysninger, hvis du har givet samtykke (= tilladelse) til dette inden for rammerne af vores Consent Management System. Yderligere information og valgmuligheder kan ses her.

d. Desuden anvender vi personoplysninger i det omfang, vi er retsligt forpligtet til det (f.eks. lagring til opfyldelse af handelsretlig og skattemæssig opbevaringspligt, udlevering i henhold til forvaltningsmæssige eller retslige afgørelser, f.eks. til en retshåndhævende myndighed).
 

4. Overførsel af personrelaterede data til tredjemand; social plug-ins; anvendelse af tjenesteudbydere

a. Vores hjemmesider kan også indeholde tilbud fra tredjemand. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi i det nødvendige omfang data til den pågældende tilbudsgiver (f.eks. indikation om, at du har fundet dette tilbud hos os, og om nødvendigt yderligere oplysninger, som du allerede har angivet på vores websider).

b. Hvis vi indsætter såkaldte »social plug-ins« til sociale netværk som Facebook og Twitter på vores hjemmesider, integrerer vi disse på følgende måde:

Når du besøger vores hjemmesider, er social plug-ins deaktiveret, hvilket vil sige, at der ikke sker nogen overførsel af data til udbyderen af disse netværk. Hvis du ønsker at bruge et af netværkene, skal du klikke på det pågældende social plug-in for at etablere en direkte forbindelse til serveren til det pågældende netværk.

Hvis du har en brugerkonto hos netværket, og hvis du er logget på der, når du aktiverer det sociale plug-in, kan netværket tilknytte dit besøg på vores hjemmesider med din brugerkonto. Hvis du gerne vil undgå dette, skal du logge af netværket, inden aktiveringen af det sociale plug-in. Et socialt netværk kan ikke tilknytte besøg på andre Mercedes-Benz hjemmesider, hvis du ikke har aktiveret et eksisterende socialt plug-in der.

Hvis du aktiverer et socialt plug-in, overfører netværket det indhold, der derved bliver tilgængeligt, direkte til din browser, som integrerer det på vores hjemmesider. I denne situation kan der også ske dataoverførsler, der initieres og styres af det pågældende sociale netværk. For din forbindelse til et socialt netværk, dataoverførslerne mellem netværket og dit system og for dine interaktioner på denne platform gælder udelukkende databeskyttelsesbestemmelserne for det pågældende netværk.

Det sociale plug-in forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies (se pkt. 5.d).

c. Hvis du klikker på et link til et tilbud eller aktiverer et socialt plug-in, kan det være, at personrelaterede data ender i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der set fra den Europæiske Unions („EU“) synspunkt ikke kan sikre et „passende beskyttelsesniveau“ for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Tænk venligst på dette forhold, inden du klikker på et link eller aktiverer et socialt plug-in og dermed udløser en overførsel af dine data.

d. Til drift, optimering og sikring af vores websider anvender vi desuden kvalificerede tjenesteudbydere (f.eks. IT-tjenesteudbydere, markedsføringsbureauer). Vi videregiver kun personoplysninger til dem, hvis dette er nødvendigt til levering og brug af websiderne og deres funktioner, til forfølgelse af legitime interesser, til opfyldelse af retslige forpligtelser, eller hvis du har indvilliget i det (se pkt. 7). Du kan finde yderligere oplysninger om modtagerne i vores Consent Management System.
 

5. Cookies

a. Når du besøger vores websider, kan der blive anvendt cookies. Teknisk set drejer det sig om såkaldte HTML-cookies og lignende softwaretools som Web/DOM Storage eller Local Shared Objects (såkaldte »flash cookies«), som vi samlet betegner som cookies.

b. Cookies er små filer, som gemmes på din harddisk, bærbare computer eller mobiltelefon, når du besøger en webside. Herfra kan man f.eks. registrere, om der før har været forbindelse mellem enheden og websiderne, tage højde for dit foretrukne sprog eller andre indstillinger, tilbyde dig specifikke funktioner (f.eks. onlinebutikker, bilkonfigurator) eller genkende dine interesser på brugsbaseret basis. Cookies kan også indeholde personlige data.

c. Om og hvilke cookies, der anvendes ved dit besøg på vores websider, afhænger af, hvilke områder og funktioner du anvender på vores websider, og om du giver tilladelse til anvendelse af cookies, som ikke er teknisk påkrævede, i vores Consent Management System. Yderligere information og valgmuligheder kan ses her.

d. Anvendelsen af cookies afhænger desuden af indstillingerne i den webbrowser, du anvender (f.eks. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  De fleste webbrowsere er forudindstillet til at acceptere bestemte typer cookies automatisk. Du kan dog normalt ændre denne indstilling. Du kan til hver en tid slette eksisterende cookies. Web/DOM Storage og Local Shared Objects kan slettes separat. Du kan finde ud af, hvordan dette fungerer ved at se oplysningerne i producentens manual tilhørende den browser eller enhed, du benytter.

e. Samtykket (= tilladelsen) til samt afvisning eller sletning af cookies er bundet til den anvendte enhed og også den pågældende, anvendte webbrowser. Hvis du anvender flere enheder eller webbrowsere, kan du foretage forskellige valg/indstillinger på hver af dem.

f. Hvis du beslutter dig for ikke at bruge cookies eller sletter dem, vil du muligvis ikke have adgang til alle funktioner på vores websider, eller enkelte funktioner kan være begrænsede.
 

6. Sikkerhed 

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte de data fra dig, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uberettigede personers adgang. Vi forbedrer fortløbende vores sikkerhedstiltag i henhold til den teknologiske udvikling.
 

7. Retsgrundlag for behandlingen

a. I det omfang du har givet os dit samtykke til behandlingen af dine personrelaterede data, udgør dette retsgrundlaget for behandlingen (art. 6 afsnit 1 underafsnit a i DSGVO).

b. Til en behandling af personrelaterede data med henblik på formidling eller opfyldelse af en kontrakt med dig udgør art. 6, stk. 1, litra b i DSGVO retsgrundlaget.

c. Hvis behandlingen af dine personrelaterede data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores retslige forpligtelser (fx til opbevaring af data), er vi berettiget til dette i henhold til art. 6, stk. 1, litra c i DSGVO.

d. Derudover behandler vi personrelaterede data med henblik på varetagelsen af vores berettigede interesser samt tredjemands berettigede interesser i henhold til art. 6, stk. 1 litra f i DSGVO. Bevarelsen af funktionaliteten i vores it-systemer, den (direkte) markedsføring af vores egne og tredjeparters produkter og tjenesteydelser (for så vidt dette ikke sker med dit samtykke) samt den juridisk påkrævede dokumentation af forretningsforbindelser er sådanne legitime interesser. Vi tager inden for rammerne af den påkrævede interesseafvejning især hensyn til typen af personrelaterede data, behandlingens formål, de specifikke forhold for behandlingen og din interesse i at holde dine personrelaterede data fortrolige.
 

8. Sletning af dine personoplysninger

Din IP-adresse og navnet på din internetudbyder, som vi gemmer af sikkerhedsmæssige årsager, sletter vi efter syv døgn. Derudover sletter vi dine personrelaterede data, så snart det formål, med hvilket vi har indhentet og behandlet dataene, bortfalder. Hertil kommer, at lagring kun finder sted i det omfang, det kræves iht. love, bestemmelser eller andre lovbestemmelser, som vi er underlagt i EU, eller iht. tredjelandes lovgivning, hvor der er et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. For så vidt som en sletning i det enkelte tilfælde ikke er mulig, markeres de pågældende personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.
 

9. Berørtes rettigheder

a. Som af databehandlingen berørt person har du ret til oplysninger (art. 15 GDPR), berigtigelse (art. 16 GDRP), sletning af data (art. 17 GDPR), begrænsning af behandling (art. 18 GDPR) samt dataoverførbarhed (art. 20 GDPR).

b. Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, er du berettiget til at tilbagekalde samtykket til hver en tid. Retmæssigheden af behandlingen af dine personoplysninger indtil en tilbagekaldelse berøres ikke af tilbagekaldelsen. Ligeledes forbliver en yderligere behandling af disse data uberørt på grund af et andet retsgrundlag, fx til opfyldelse af retslige forpligtelser (se afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).

c. Indsigelsesret
Du er berettiget til, på baggrund af årsager, der skyldes din særlige situation, til hver en tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personrelaterede data vedrørende dig, der foretages på baggrund af art. 6, stk. 1 e) DSGVO (databehandling i almenhedens interesse) eller par. 6, stk. 1 f) DSGVO (databehandling baseret på en interessebalance). Hvis du gør indsigelse, behandler vi kun fortsat dine personrelaterede data, hvis vi kan dokumentere tvingende, berettigede årsager til dette, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende, at udøve eller forsvare retskrav. For så vidt vi behandler dine personoplysninger med henblik på at udføre direkte markedsføring for at udøve vores legitime interesser på grundlag af en interesseafvejning, har du desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse herimod uden angivelse af årsager.

d. Vi beder dig så vidt muligt sende dine krav eller forklaringer til nedenstående adresse:

databeskyttelse@mercedes-benz.com

e. Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger strider imod lovmæssige forskrifter, er du berettiget til at klage hos en ansvarlig datatilsynsmyndighed (art. 77 DSGVO).
 

10. Nyhedsbrev 

Hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, der tilbydes på vores hjemmeside, anvendes de data, der blev oplyst ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, kun til afsendelsen af nyhedsbrevet, hvis du ikke har givet samtykke til en videregående anvendelse. Du kan til hver en tid afslutte abonnementet via den mulighed for afmelding, der foreligger i nyhedsbrevet.
 

11. Mercedes-Benz AGs centrale adgangsservice 

Med Mercedes-Benz AGs centrale adgangsservice kan du tilmelde dig alle de hjemmesider og applikationer fra Mercedes-Benz Gruppen og dens mærker, der er tilknyttet denne service. De gældende anvendelsesbetingelser indeholder særlige databeskyttelsesbestemmelser. Du kan få adgang til disse anvendelsesvilkår på de respektive registreringssider tilhørende de forbundne websteder og programmer.

 

12. Dataoverførsel til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

a. Ved brug af tjenesteudbydere (se pkt. 4.d) og videregivelse af oplysninger med dit samtykke (= tilladelse) til tredjeparter (se pkt. 3.c) kan personoplysninger overdrages til modtagere i lande uden for Den Europæiske Union (»EU«), Island, Liechtenstein og Norge (= Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde) og behandles dér, især USA, Indien.

b. I de følgende lande foreligger der set fra EUs synspunkt ikke et passende sikkerhedsniveau for behandlingen af personrelaterede oplysninger svarende til EU-standarderne (såkaldt rimelighedsbeslutning): Andorra, Argentina, Canada (begrænset), Færøerne, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, New Zealand, Schweiz, Uruguay. Med modtagere i andre lande aftaler vi anvendelsen af EU-standardkontraktbestemmelser, af bindende virksomhedsreguleringer eller af andre tilladte mekanismer for at skabe et »tilstrækkeligt beskyttelsesniveau« som krævet ved lov. Nærmere oplysninger stiller vi gerne til rådighed via de under punkt 9.d. ovenfor nævnte kontaktoplysninger.

c. Hvis du giver dit samtykke til vores Consent Management System c., gælder dit samtykke også for overførsel af data til modtagere i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor der ikke er noget "tilstrækkeligt beskyttelsesniveau".  Oplysninger om de overførte data, datamodtagere eller kategorier af datamodtagere samt de relevante lande kan findes i vores Consent Management System, som kan findes under "Cookieindstillinger" i sidefoden nederst på hjemmesiden. I disse lande er der muligvis ingen databeskyttelseslovgivning, der kan sammenlignes med Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde helt eller delvist (f.B. registreredes rettigheder, se afsnit 9), ingen databeskyttelsesmyndigheder og/eller ingen sammenlignelige muligheder for at gribe ind over for overtrædelser af databeskyttelsen. Blandt andet kan offentlige organer (f.B myndigheder) lettere få adgang til de behandlede data der og anvende dem til andre formål end i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Disse omstændigheder kan kun delvis opvejes af særlige foranstaltninger.

Udgave: april 2022

 

 

Ophavsret

Copyright 2020 Mercedes-Benz Danmark A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafikker, lyd-, video- og animationsfiler samt deres opsætning er underlagt ophavsretten og anden immaterielretlig beskyttelse. Kopiering af ovennævnte må ikke finde sted til kommerciel anvendelse eller distribution, ej heller ændres eller gengives på andre websites. Nogle internetsider tilhørende Mercedes-Benz AG indeholder også materiale, som er ophavsretligt beskyttet af dem, der har stillet materialet til rådighed.

Produkter og priser

Efter redaktionens slutning for enkelte sider kan der være foretaget ændringer i produkter og ydelser. Der tages forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner samt ændringer i leverings- eller ydelsesomfanget fra producentens side i leveringstiden, hvis ændringerne eller afvigelserne under hensyntagen til Mercedes-Benz interesser må anses for at være rimelige for kunden. Illustrationerne kan også vise tilbehør, ekstraudstyr eller andet, som ikke hører til det almindelige standardudstyr samt ydelser ved levering. Farveafvigelser er teknisk betinget. Enkelte sider kan også indeholde typer og ydelser, som ikke tilbydes i alle lande. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold af anderledes lydende bestemmelser i salgs- eller leveringsbetingelserne gælder de priser, der er gyldige på leveringsdagen. For vores kontraktpartnere skal priserne forstås som vejledende udsalgspris. Kontakt derfor en forhandler eller en kontraktpartner for at få de nyeste oplysninger.

Handelsmærker

Hvor intet andet er oplyst, er alle de mærker, der nævnes på Mercedes-Benz internetsider, juridisk beskyttede varemærker tilhørende Mercedes-Benz, og det gælder især for virksomhedens modelnavne samt alle logoer og emblemer.

Licensrettigheder

Mercedes-Benz vil tilbyde innovativt og informativt internetindhold. Vi håber derfor, at du vil glæde dig lige så meget over vores kreative design, som vi gør. Vi beder dig dog alligevel om at have forståelse for, at Mercedes-Benz skal beskytte sin immaterielle ejendomsret, inklusive patenter, handelsmærker og ophavsrettigheder, og at disse internetsider ikke kan give licensrettigheder til Mercedes-Benz immaterielle ejendom.

Oplysninger om den fremtidige udvikling

Internetsider, investor relations-udgivelser, års- og periodeberetninger, kig ind i fremtiden, præsentationer, audio- og videotransmissioner af arrangementer (live eller båndet) og andre dokumenter på dette website indeholder bl.a. udsagn om den fremtidige udvikling, der bygger på ledelsens aktuelle vurderinger. Ord som "forventer", "antager", "tror", "vurderer", "forventer", "agter", "kan/kunne", "planlægger", "projicerer", "bør" og lignende begreber er kendetegnende for sådanne udtalelser om den fremtidige udvikling. Sådanne udtalelser er behæftet med visse risici og usikkerheder. Nogle eksempler på det kan være en konjunkturnedgang i Europa eller Nordamerika, ændringer i valutakurser, rentesatser og råstofpriser, konkurrenters lancering af produkter, større købelyst, succes med ny forretningsmodel for smart, leveringsstop af produktionsmaterialer, som skyldes materialemangel, arbejdsnedlæggelse eller insolvente leverandører samt et fald i gensalgspriserne for brugte biler. Hvis en af disse usikkerhedsfaktorer eller andre vanskeligt definérbare forhold (nogle af dem forefindes under overskriften "Risikoberetning" i Mercedes-Benz seneste årsberetning samt under overskriften "Risk Factors" beskrevet i den seneste årsberetning fra Mercedes-Benz i Formular 20-F, der er indgivet til den amerikanske tilsynsmyndighed for værdipapirer) bliver aktuelle, eller hvis de udsagn, der ligger til grund for antagelserne, viser sig at være urigtige, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra dem, der nævnes eller implicit bliver givet udtryk for i disse udsagn. Vi har hverken til hensigt og forpligter os ej heller til løbende at opdatere fremadskuende udsagn, da disse udelukkende er baseret på omstændigheder, der var gældende på dagen for deres offentliggørelse.

Oplysninger i henhold til § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Dette gælder for tyske brugere: Mercedes-Benz AG eller Mercedes-Benz Danmark A/S deltager ikke i en tvistbilæggelsesprocedure før et forbruger voldgiftsråd i forhold til VSBG og er ikke forpligtet til at gøre det.
 

Ansvar

Informationerne og oplysningerne på disse sider udgør ikke noget løfte eller en garanti, uanset om de er udtrykkelige eller stiltiende. De udgør især ikke et stiltiende tilsagn eller en garanti med hensyn til beskaffenhend, salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller overholdelse af love og patenter. På vores internetsider finder du også links til andre sider på internettet. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har indflydelse på udformningen og indholdet af de sider, der bliver linket til. Vi kan derfor ikke garantere for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvaliteten af de informationer, der findes dér. På den baggrund distancerer vi os fra alt indhold på disse sider. Denne erklæring gælder for alle de links til eksterne sider og disses indhold, der findes på vores internetsider.

Sociale plugins

Mercedes-Benz bruger såkaldte sociale plugins ('knapper') til sociale netværk som Facebook, Google+ og Twitter. Når du besøger vores hjemmesider, deaktiveres disse knapper som standard, dvs. uden din indgriben sender de ikke data til tredjepart. Før du kan bruge disse knapper, skal du aktivere dem ved at klikke på dem. De forbliver aktive indtil du deaktiverer dem igen eller sletter dine cookies (se også 'Cookies'). Når der er aktiveret, etableres et direkte link til serveren i det respektive sociale netværk. Indholdet af knappen overføres derefter fra det sociale netværk direkte til din browser, som inkorporerer det på hjemmesiden. Bemærk, at vi ikke har nogen indflydelse på omfanget af data, der indsamles af sociale netværk via deres knapper. Databehandlingspolitikken for de sociale netværk giver oplysninger om formålet og omfanget af de data, de indsamler, hvordan disse data behandles og bruges, de rettigheder, der er tilgængelige for dig og de indstillinger, du kan bruge til at beskytte dit privatliv. Når en knap er aktiveret, kan det sociale netværk hente data uafhængigt af, om du interagerer med knappen eller ej. Hvis du er logget på et socialt netværk, kan netværket associere dit besøg på hjemmesiden med din brugerkonto. Et socialt netværk kan ikke knytte besøg på andre Mercedes-Benz-websites, medmindre og indtil du også aktiverer den respektive knap. Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke ønsker at associere data hentet fra dit besøg på vores hjemmesider med dine medlemsdata, skal du logge ud fra det pågældende sociale netværk, inden du aktiverer knapperne.

Mercedes-Benz bruger cookies og lignende teknologi som f.eks. HTML5 Storage eller Local Shared Objects (efterfølgende samlet kaldet „cookies“) for at kunne registrere brugerpræferencer og udforme websiderne optimalt. Det gør det lettere at navigere og sikrer en høj grad af brugervenlighed på et website.

 

Til toppen