Skip to main content
Hjälp till att göra vår sida mer användarvänlig. Datainsamlingen sker anonymt.Delta nu!

Genom en omsorgsfull process monterar vi isär den begagnade delen, rengör den och genomför en industriell rekonditionering, som alltid med vår exklusiva och professionella tillverkar expertis. Slitdelar ersätts i normalfallet av Mercedes-Benz Original reservdelar. De andra komponenterna genomgår grundliga kontroller enligt Mercedes-Benz stränga processer. Detta förfarande säkerställer att även Original utbytesdelar har samma goda Mercedes-Benz kvalitet.

Den professionella rekonditioneringsprocessen säkerställer att Mercedes-Benz Original utbytesdelar har samma höga kvalitet, pålitlighet och hållbarhet som nya delar. Därför gäller samma garantibestämmelser för Original utbytesdelar som för nya delar.

Mercedes-Benz Original utbytesdelar kan fås genom våra Mercedes-Benz återförsäljare och beställas genom WebParts och partslink24. Mercedes-Benz WebParts erbjuder företagskunder möjligheten att, hos en Mercedes-Benz partner som du väljer själv, beställa alla nödvändiga Mercedes-Benz Originaldelar och Original utbytesdelar samt tillbehör från vilken uppkoplad dator som helst – en flexibel lösning som är oberoende av öppettider.

Länk till WebParts:

Länk till partslink24:

 

Vid rekonditioneringen sparar vi in värdefullt råmaterial och stora mängder energi. Denna kostnadsfördel låter vi dig ta del av med upp till 30% lägre pris.

Mercedes-Benz erbjuder ett brett spektrum av originalutbytesdelar:

 • Motorer
 • Monteringsdelar till motor
 • Växellåda
 • Avgassystem
 • Alternativa drivningssystem
 • Delar till insprutningen
 • Elektroniska komponenter
 • Informationssystem
 • Chassikomponenter
 • Kopplingar

Du får en överblick över vår produktinformation på sidan för personbilar och transportbilar. Information om Mercedes-Benz originalutbytesdelar för lastbilar hittar du på Daimler Truck AG:s sidor.

Det som ligger till grund för Mercedes-Benz utbyteskretslopp är ett retursystem. Om återförsäljaren beställer en Mercedes-Benz Original utbytesdel kan han/hon skicka tillbaka den del som har monterats ur kundens bil till Mercedes-Benz. Återförsäljaren skickar tillbaka returdelarna till logistikcentret via de vanliga transportrutterna och där görs direkt en diagnoskontroll av Mercedes-Benz. Efter diagnoskontrollen kommer delarna till Mercedes-Benz fabrik för rekonditionering. När denna är avslutad kan Mercedes-Benz Original utbytesdelen säljas på nytt och kretsloppet fortsätter.

Återtagandet av din demonteringsdel beror på beskaffenheten och skicket.

Följande är godkända:

 1. Mercedes-Benz originalreservdelar
 2. Mercedes-Benz originalutbytesdelar
 3. OES-delar i en Mercedes-Benz-bil

Följande är inte godkända:

 1. Delar med mekaniska skador, t.ex. på grund av brott, sprickor eller deformationer
 2. Ofullständiga eller isärtagna delar
 3. Delar med korrosion på större ytor
 4. Delar som är insmorda eller fyllda med olja. Se till att oljan töms ut och att kraftig smuts tas bort.

Mercedes-Benz Original utbytesdelar sparar inte bara kostnader vid rekonditioneringen utan även stora mängder energi och råmaterial jämfört med nya delar. Det gör att vi varje år sparar tusentals ton råmaterial och tiotusentals megawattimmar ström.*
Exakt hur mycket? Det oberoende besiktningsorganet TÜV Süd har gjort mätningar och sammanställt en studie av miljöpåverkan**. Om man t.ex. rekonditionerar en enskild OM906-dieselmotor sparar man hela 527 kg koldioxid och 7,248 MJ energi jämfört med om man hade tillverkat en ny del. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt: Bara denna insparade energi skulle räcka för att hålla i gång en laptop i 1,2 å.

* kopplat till rekonditionering av delar.
** enligt DIN EN ISO 14040:2006/DIN EN ISO 14044:2006.